Privacy verklaring

Privacybeleid en cookiebeleid Brandt & Levie worstmakers

Brandt & Levie worstmakers neemt als verwerkingsverantwoordelijke de privacy van jou als klant serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij verwerken geen persoonsgegevens in onze worsten.

1 – Persoonsgegevens en informatie die wij verwerken

Bij iedere online bestelling vraagt Brandt & Levie worstmakers om e-mailadres, telefoonnummer, naam- en (factuur- en verzend-)adresgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig en gebruiken wij uitsluitend om jouw bestellingen goed te kunnen verwerken en te bezorgen, zo mogelijk via jouw persoonlijke bestelaccount.

‘Worst fans’ ontvangen na aanmelding de Brandt-& Levie nieuwsbrief per e-mail.
De website van Brandt & Levie worstmakers maakt gebruik van cookies (zie ook 3 Cookies op onze website). Verder verwerkt Brandt & Levie worstmakers persoonsgegevens als je deelneemt aan een van onze workshops of events.

2 – Doel van het gebruik van jouw persoonsgegevens

Brandt & Levie worstmakers verwerkt de volgende persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– het uitvoeren van jouw online bestelling, de levering en de betaling; of
– om je de mogelijkheid te bieden een vast bestelaccount aan te maken; of,
– vanwege jouw deelname aan een workshop of event van Brandt & Levie worstmakers:

voor- en achternaam
(factuur- en verzend-)adresgegevens
telefoonnummer
e-mailadres

– het verzenden van onze nieuwsbrief:
e-mailadres

– het analyseren van het bezoekgedrag van de bezoekers op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (zie ook: 3 – Cookies op onze website):

– uitsluitend geanonimiseerde gegevens via Google Analytics
– uitsluitend met jouw toestemming het analyseren van jouw voorkeuren en zoekgedrag, op onze website en andere websites (zie ook: 3 – Cookies op onze website):
– gegevens over het bezoek aan onze website en andere websites, verzameld via Facebook- pixel

3 – Cookies onze website

Brandt & Levie worstmakers gebruikt cookies in overeenstemming met de geldende wetgeving. Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina van de website of de app wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen.

Brandt & Levie worstmakers gebruikt op de website cookies die voor het juist functioneren of leveren van de website strikt noodzakelijk zijn waarvoor je geen aparte toestemming hoeft te geven. Deze cookies worden bij je eerste bezoek aan onze website geplaatst:

Cookie Doel Gebruik gedurende

 

_ga Unieke bezoekers onderscheiden om statistieken te genereren en te zien hoe de website gebruikt wordt. 2 jaar
_gid Unieke bezoekers onderscheiden om statistieken te genereren en te zien hoe de website gebruikt wordt. browsersessie
_gat Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. browsersessie
PHPSESSID De PHPSESSID cookie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze website functioneert: het stelt je in staat door de website te navigeren en de functies op de website te gebruiken, zoals de zoekfunctie. browsersessie
catAccCookies Gebruikt door de cookie consent plugin om wel of geen toestemming op te slaan. 29 dagen
fr Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden

Google Analytics

Om onze website optimaal te kunnen laten functioneren, maakt Brandt & Levie worstmakers gebruik van Google Analytics van Google Inc. De door Google Analytics gebruikte informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google  overgebracht en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Brandt & Levie worstmakers heeft daar geen invloed op.

Facebook

Uitsluitend met jouw toestemming plaatsen we een Facebook-pixel. Daarmee kunnen we jouw voorkeuren en zoekgedrag op onze website en andere websites analyseren om onze producten en aanbiedingen beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je hebt altijd de mogelijkheid om cookies van je computer apparatuur te verwijderen. Daarnaast kun je je browser zo instellen dat cookies automatisch verwijderd worden. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van je browser. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval nu je echter wellicht niet alle mogelijkheden van onze website benutten.

4 – Websites van derden

Als je op onze website een internetlink volgt naar de website van een derde, verlaat je daarmee onze website. Op het gebruik van die website van een derde zijn dit ‘Privacybeleid en Cookiebeleid’ niet van toepassing, maar gelden de voorwaarden van die derde. Brandt & Levie worstmakers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van de website(s) van derden.

5 – Onze Partners en andere derden

Brandt & Levie worstmakers werkt voor een goede dienstverlening en het afleveren van bestellingen samen met betrouwbare partners. Onze partners mogen de persoonsgegevens die zij in het kader van de dienstverlening namens Brandt & Levie worstmakers gebruiken, niet openbaar maken of voor zichzelf verwerken. Onze online webshop wordt verzorgd samen met Woocommerce. Nieuwsbrieven worden verstuurd via Mailchimp. Voor de bezorging van onze producten werken we samen met partner Leen Menken.

Aan andere derden zal Brandt & Levie worstmakers geen gegevens verstrekken, tenzij wij dat moeten doen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@brandtenlevie.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Brandt & Levie worstmakers zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

7 – Gegevens buiten de EU

Brandt & Levie worstmakers verwerkt (persoons)gegevens als hoofdregel binnen de EU. Met partners Mailchimp en Woocommerce (gevestigd in de Verenigde Staten) zijn nadere afspraken gemaakt over het moeten voldoen aan EU-wetgeving, dit in het kader van het ‘EU-U.S. Privacy Shield Framework’.

8 – Hoe lang we gegevens bewaren

Brandt & Levie worstmakers zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

9 – Beveiliging

Brandt & Levie worstmakers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@brandtenlevie.com

10 – Wijziging Privacybeleid en Cookiebeleid

Het kan voorkomen dat dit privacy beleid wordt uitgebreid of gewijzigd. Omdat dergelijke wijzigingen in dit document opgenomen zullen worden, is het handig dit Privacybeleid en Cookiebeleid regelmatig te raadplegen.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op: Archangelkade 9, 1013 BE,  Amsterdam. Of mail ons: info@brandtenlevie.com onder vermelding van ‘privacy’.

Privacybeleid en Cookiebeleid van Brandt & Levie Worstmakers, augustus 2018

Website by Roel Oortgiesen